Białystok, dnia 17.09.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/TPP-EFS/2018 

prowadzone w trybie rozeznania rynku

 

Ewa Jarmołajew prowadząca Zespół Placówek Oświatowych ADA w Białymstoku, w skład którego wchodzi Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ADA w Białymstoku, zaprasza do składania ofert na wykonanie usług remontowo-instalacyjnych w nowotworzonej sali teraputycznej na potrzeby realizacji zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Z ADĄ POTRAFIMY WIECEJ – podniesienie jakości oferty edukacyjnej Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego ADA w Białymstoku” o nr RPPD.03.01.01-20-0310/18 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Działania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

Przedmiotem zamówienia są usługi remontowo – instalacyjne na potrzeby utworzenia sali terapeutycznej – Sali Doświadczania Świata w ramach projektu realizowanego przez Zamawiającego w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym ADA w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 21.

 

Zamówienie składa się z następujących części:

I część – Wykonanie instalacji elektrycznej w Sali Doświadczania Świata

 

II część – Wykonanie usług remontowych (szpachlowanie, malowanie – 85 m2) w Sali Doświadczania Świata

 

III część – Wykonanie usługi polegającej na położeniu wykładziny dywanowej o powierzchni 25 m2
w Sali Doświadczania Świata

Zapraszam do współpracy.

 

Ewa Jarmołajew

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe  zapytanie remont

2. Załączniki  zapytanie załączniki