Zapytanie ofertowe

Ewa Jarmołajew prowadząca Zespół Placówek Oświatowych ADA w Białymstoku, w skład którego wchodzi Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ADA w Białymstoku zaprasza do składania ofert na Specjalistę ds. administracyjno-finansowych do realizacji projektu: „Z ADĄ POTRAFIMY WIECEJ – podniesienie jakości oferty edukacyjnej Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego ADA w Białymstoku” o nr RPPD.03.01.01-20-0310/18 współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Działania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Załączniki:

zapytanie zlecenie   oferta