ZAPYTANIE OFERTOWE

Likwidacja barier w Zespole Placówek Oświatowych ADA w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 21 w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania

 

Ewa Jarmołajew zam. ul. Pietrasze 51 w Białymstoku prowadząca Zespół Placówek Oświatowych ADA w Białymstoku z siedzibą przy ul. Kalinowej 15 A w  Białymstoku prosi
o złożenie oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń budynku przy ul. Antoniukowskiej 21 w Białymstoku, które będą realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez PEFRON „Likwidacja barier w Zespole Placówek Oświatowych ADA
w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 21 w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”.

 

I. Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja barier w Zespole Placówek Oświatowych ADA w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 21 w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania poprzez wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń budynku przy ul. Antoniukowskiej 21 w Białymstoku – wg załączonej dokumentacji (załącznik nr 4) w następujących częściach:

1)     Instalacja platformy dla niepełnosprawnych

2)     Wykonanie posadzek antypoślizgowych PCV

3)     Prace ogólnobudowlane polegające na przystosowaniu otworów drzwiowych, wykonanie posadzek antypoślizgowych z gresów i dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych

  1. Materiały i narzędzia niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.
    1. Planowany okres realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 20.08.2018 r.
    2. Miejsce realizacji: budynek przy ul. Antoniukowskiej 21 w Białymstoku
  2.  Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45000000-7 – roboty budowlane

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  1. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 20.08.2018 r.

zapytanie ofertowe wzor_umowy-zał.nr 3 STWIOR_- ANTONIUKOWSKA-ROBOTY_BUDOWLANE-zał. 4c Projekt wykonawczy – zał. 4b Przedmiar – Antoniukowska – zał. 4a oswiadczenie- zał. nr 2 formularz ofertowy-zał. nr 1