Prawidłowy rozwój dziecka to harmonijne współgranie wielu umiejętności. Zaburzenia w sferze ruchu, mowy, emocji, zachowań społecznych, zachowań intelektualnych mogą prowadzić do niepełnosprawności.

Szansą dla naszych dzieci jest wczesne wspomaganie.

Zadbajmy o prawidłowy i harmonijny rozwój!

Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Podstawowe informacje o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka (WWRD).

WWRD to bezpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna i rehabilitacyjna.

Komu?

Dzieciom od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia edukacji szkolnej, posiadającym opinię o potrzebie wczesnego wspomagania.

Gdzie?

Od 03.02.2014 roku zajęcia będą odbywać się w siedzibie poradni: Białystok, ul. Kalinowa 15A.

Jak zgłosić dziecko? – Krok po kroku:

1. Za pomocą formularza rejestracyjnego lub osobiście w siedzibie poradni zarezerwować miejsce.

2. Uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania w państwowej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3. Umówić się na spotkanie w naszej poradni w celu przekazania wszystkich niezbędnych dokumentów i dokonania koniecznych formalności oraz ustalenia terminu konsultacji.

Co oferujemy w ramach WWRD?

Terapie indywidualne:

 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia ręki
 • terapia surdopedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • terapia integracji sensorycznej
 • rehabilitacja
 • terapia EEG Biofeedback

Terapie grupowe:

 • logorytmika
 • trening umiejętności społecznych
 • rozwijające komunikację i umiejętności społeczne
 • zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Terapie prowadzone dla rodziców w ramach WWRD:

 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Downa
 • konsultacje z psychologiem bądź pedagogiem w związku trudnymi zachowaniami dziecka

Konsultacje okresowe:

 • określenie rozwoju psychoruchowego i postępów dziecka
 • konsultacje w sprawie zaburzeń integracji sensorycznej
 • wykonywanie wstępnej diagnozy EEG Biofeedback (konsultacja z terapeuta, objaśnienie terapii)

O rodzaju zajęć, z których korzysta dziecko w ramach WWRD decyduje zespół specjalistów wraz z rodzicami dziecka.

Zespół na prośbę rodzica wydaje opinie dotyczącą funkcjonowania i postępów dziecka w ramach terapii.