wschodzacy_Bialystok_projekt

 

Zakończono realizację Programu: „Wsparcie dzieci z autyzmem i ich rodzin poprzez realizację zajęć terapeutycznych przy aktywnym uczestnictwie rodziców”. Projekt dofinansowany przez Miasto Białystok zorganizowany był przez Fundację dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Hipoterapia z nadzieją” we współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Ada.

W okresie od 01.04.2015 do 30.11.2015 uczestnicy realizowali zajęcia w dwóch blokach tematycznych. Osiągniętym rezultatem jest wzrost kompetencji społecznych uczestników projektu. Osiągnięto przeniesienie wzorców zachowań z zajęć grupowych na grupy rówieśnicze w jednostkach edukacyjnych. Zajęcia indywidualne zwiększyły sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, poprawiły percepcję wzrokowo- ruchowo- słuchową, planowanie motoryczne i naprzemienność ruchową. Terapia EEG Biofeedback wydłużyła czas koncentracji uwagi. Zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami logorytmiki uwrażliwiły uczestników na cechy wspólne muzyki i mowy, a także zwiększyły pracę wielozmysłową: dotyku , słuch i wzroku. Zajęcia z integracji sensorycznej wpłynęły na wzrost funkcjonowania układu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego. Zajęcia plastyczne rozwinęły sprawność w zakresie ruchów drobnych palców, dłoni i przedramienia, szybkości ruchów rąk. Hipoterapia skorygowała wady postawy ciała, wpłynęła na regulację napięcia mięśniowego, poprawiła równowagę, koordynację i orientację w przestrzeni.

Rodzice otrzymali wiedzę i praktykę do realizowania i utrwalania elementów terapii w środowisku domowym dzięki warsztatom:

  1. ,,Trudne zachowania’’- mgr Ewa Zarzecka
  2. ,,Rodzina a niepełnosprawność dziecka’’- mgr Ewa Zarzecka
  3. ,,Elementy integracji sensorycznej’’- mgr Joanna Rusiłowicz- Snarska
  4. ,,Dieta dziecka autystycznego’’- dr Jolanta Wasilewska
  5. ,,Świadczenia przysługujące rodzicom i ich dzieciom posiadającym Orzeczenie o niepełnosprawności’’- mgr Małgorzata Jóźwiak

Ankieta ewaluacyjna wypełniana przez rodziców zawiera pochlebne opinie i cenne wskazówki do realizacji przy kolejnych projektach.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w naszym projekcie i liczymy na dalszą współpracę. Szczególne podziękowania kierujemy do Miasta Białystok za sfinansowanie projektu.

image description

Galeria zdjęć: