,,Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

 Jeśli nie może – pomóż .”

J. Korczak

 

Drodzy Rodzice!

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ADA to miejsce tworzone z zaangażowaniem przez nauczycieli, terapeutów i rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami.

W przyjaznej przestrzeni, kameralnej 5-6 osobowej grupie pomagamy współdziałać dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami, stawiając na ich rozwój umiejętności społecznych, komunikacyjnych i samoobsługowych.

Ważne jest dla nas indywidualne podejście do każdego dziecka, oraz doskonalenie jego mocnych stron.

Oferujemy zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Przyjmujemy dzieci od 2,5 lat z niepełnosprawnościami wymagających stałej terapii, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Realizujemy  Podstawę Wychowania Przedszkolnego dopasowując zawarte w niej treści do stanu funkcjonalnego każdego dziecka przez opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET), w oparciu o Kartę Oceny Rozwoju Psychoruchowego, obserwację, jak i współpracę z wykwalifikowanymi terapeutami.

Zapewniamy kompleksową terapię: zajęcia indywidualne z psychologiem, logopedą, pedagogiem,  terapeutą SI oraz fizjoterapeutą, oraz terapie: słuchu, wzroku oraz PECS – alternatywną metodę komunikacji.

W swojej pracy stosujemy metody takie jak:

 • elementy metody behawioralnej
 • elementy pedagogiki zabawy
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • program aktywności ruchowej metodą M. Ch. Knillów
 • metoda praktycznego działania
 • sensoplastyka
 • stymulacja polisensoryczna
 • terapia ręki
 • rehabilitacja z wykorzystaniem dynamicznej ortezy Spider Suit
 • elementy trójpłaszczyznowej terapii stóp
 • elementy metody Krakowskiej
 • elementy manualnego torowania głosek
 • metody badawcze, obserwacje przyrodnicze

Swoją wiedzą oraz doświadczeniem pragniemy otoczyć nie tylko dzieci, ale także ich rodziców.

Zapewniamy im wsparcie i pomoc pedagogiczno- psychologiczną, uważamy bowiem, iż jedynie kompleksowe oddziaływanie oraz wsparcie środowiska rodzinnego dziecka może przynieść w przyszłości oczekiwane rezultaty.

Zapraszamy Państwa i Wasze pociechy .

Pracujemy w godzinach: 7.30 – 16.30 przy ul. Kalinowej 15 A.