Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ADA obejmuje swoją pomocą dzieci i młodzież od urodzenia do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności. Oferujemy także pomoc dla osób dorosłych mających trudności w obszarze zdrowia psychicznego. Prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i edukacyjną.

Oferujemy:

 • psychoterapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży
 • terapię neurologopedyczną
 • terapię pedagogiczną
 • rehabilitację i fizjoterapię
 • terapię integracji sensorycznej
 • terapię Biofeedback EEG
 • trening słuchowy Tomatisa i Johansena
 • diagnozy psychologiczne dzieci i dorosłych
 • diagnozy z zakresu Zaburzeń Integracji Sensorycznej
 • sporządzanie stosownych opinii do szkół orzeczeń i placówek zdrowotnych
 • BEZPŁATNĄ terapię w ramach WWRD
 • terapię Snoezelen

Nasze działania skierowane są zarówno do dzieci, ich rodziców i wychowawców, jak również młodzieży i osób dorosłych, którym oferujemy wsparcie psychologiczne i psychoterapię. Interdyscyplinarny zespół stanowią psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, neurologopedzi, logopedzi oraz terapeuci różnych specjalności związanych z wyżej wymienioną ofertą wsparcia.
Wszelkie działania wsparciowe i terapeutyczne podejmowane są w ujęciu holistycznym, by w jak najlepszy sposób zająć się Naszymi Pacjentami i podopiecznymi. Każdy członek Zespołu posiada stosowne certyfikaty oraz podnosi systematycznie swoje kwalifikacje w trosce o WSPÓLNĄ satysfakcję.