• Wczesne wspomaganie
  • Opieka doświadczonych specjalistów
  • Z ADĄ POTRAFIMY WIĘCEJ

Zakres naszych usług

PROJEKT EFS 2018

Projekt o nr RPO.03.01.01-20-0310/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego…

AKTUALNOŚCI

Białystok, dnia 17.09.2018 r.     ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/TPP-EFS/2018  prowadzone w…

Terapia pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest wspieranie dziecka z trudnościami i deficytami rozwojowymi we…

Terapia logopedyczna

Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka.…

Integracja sensoryczna

Zaburzenie przetwarzania sensorycznego to brak umiejętności wykorzystywania otrzymywanych przez zmysły informacji w…

EEG – Biofeedback

EEG – Biofeedback to skuteczna, nowoczesna metoda terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i…