• PRZEDSZKOLE
  • Wczesne wspomaganie
  • Opieka doświadczonych specjalistów

Zakres naszych usług

Terapia pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest wspieranie dziecka z trudnościami i deficytami rozwojowymi we…

Terapia logopedyczna

Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka.…

Integracja sensoryczna

Zaburzenie przetwarzania sensorycznego to brak umiejętności wykorzystywania otrzymywanych przez zmysły informacji w…

EEG – Biofeedback

EEG – Biofeedback to skuteczna, nowoczesna metoda terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i…

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to proces poznania drugiego człowieka oparty na wiedzy i metodach psychologicznych.…