W ramach opłaty czesnego naszym dzieciom zapewniamy:

1. Zajęcia terapeutyczne – grupowe

2. Zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej;

3. Terapię indywidualną w zależności od potrzeb w wymiarze 5 godzin tygodniowo:

  • Zajęcia z pedagogiem specjalnym
  • Fizjoterapia
  • Terapia psychologiczna
  • Zajęcia z logopedą
  • Terapia integracji sensorycznej
  • Hipoterapię w wymiarze (w zależności od warunków atmosferycznych)

Zajęcia dodatkowo płatne:

  • Zajęcia na basenie w wymiarze 4 godzin miesięcznie;
  • Fakultatywne wycieczki edukacyjne;
  • Okolicznościowe imprezy odbywające się na terenie przedszkola (urodziny, imieniny);
  • Zajęcia świetlicowe opiekuńczo- wychowawcze wydłużające pobyt dziecka w przedszkolu do 8 godzin.