• pracownia integracji sensorycznej
  • pracowania rehabilitacyjna
  • gabinet logopedyczny
  • gabinet psychologa
  • Sala Doświadczania Świata
  • pracownia pedagogiczna
  • pracownia Tomatis – Johansen – BBF (Brain Biofeedback)