Trening stosowany jest w pracy nad usprawnianiem dziecka w zakresie kompetencji społecznych i przygotowania go do jak najlepszego funkcjonowania w środowisku, w którym żyje. TUS wspiera proces nauki zachowań werbalnych i niewerbalnych potrzebnych do prawidłowej komunikacji. Pomaga w zdobywaniu umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych i uczeniu się zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych. Obejmuje zarówno terapię kontaktu, jak i trening komunikacji społecznej.