Opiera się na założeniu, że sposób w jaki dziecko się porusza, odzwierciedla sposób w jaki myśli, odczuwa emocje i doświadcza świat. Wykorzystując doświadczenia ruchowe wspieramy rozwój w różnych sferach. Taniec i ruch pozwalają na wyrażanie emocji, rozwijaniu komunikacji niewerbalnej, a także nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi. Czyni zajęcia ruchowe twórczymi i aktywizującymi dziecko na wielu płaszczyznach. W ramach terapii tańcem i ruchem wykorzystywane są też elementy gimnastyki twórczej R. Labana (metoda improwizacji ruchowej), służącej rozbudzaniu zdolności tanecznych już u przedszkolaków i pomagającej kształtować zdolność do wyrażania swoich uczuć oraz przeżyć przy pomocy ruchu. Ponadto, wpływa korzystnie na rozwój motoryki dziecka, a także pozwala kształtować umiejętność współdziałania z innymi.