Metoda ta posługuje się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka oraz w terapii zaburzeń rozwojowych. Wspiera i stymuluje rozwój dziecka, pomagając mu osiągnąć wewnętrzny spokój, odprężyć się i zrelaksować. Rozwija możliwości ruchowe dziecka poprzez stwarzanie okazji do poznawania własnego ciała, usprawniania motoryki, budowania poczucia swojej siły i sprawności. Uczy także dzielenia przestrzeni z innymi oraz nawiązywania bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku.