Floortime jest specyficzną techniką pracy z dzieckiem wykorzystującą tzw. „czas podłogowy”. Jej podstawą jest podążanie za dzieckiem i wykorzystywanie jego naturalnych zainteresowań do nawiązywania interakcji. Regularne sesje Floortime pomagają w budowaniu serdecznych i bliskich relacji z rodziną i rówieśnikami, a także dają szansę na wykształcenie umiejętności komunikowania się (werbalnego i niewerbalnego). Floortime stawia nie tylko na wypracowanie zdolności przyswajania wiedzy, ale również dąży do rozwoju umiejętności intelektualnych, takich jak spontaniczne myślenie, wyciąganie wniosków czy współodczuwanie. Metoda ta, wykorzystywana również w domu, pozwala rodzicom aktywnie uczestniczyć w procesie terapeutycznym dziecka.