Logorytmika to swoiste połączenie rytmiki z terapią logopedyczną. Oddziałuje na sferę słuchową, jak i ruchową. Ćwiczenia logorytmiczne pozwalają na usprawnianie słuchowe i wspieranie rozwoju mowy, a także kształtowania koordynacji ruchowej poprzez wykorzystanie rytmu w trakcie zabaw słowno-ruchowych.