Arteterapia, nazywana inaczej „terapią przez sztukę”, wspomaga procesy terapeutyczne, jak i edukacyjne. Ułatwia odkrycie uzdolnień i zainteresowań dziecka. Dziecko jest zachęcane do twórczej ekspresji, przy wykorzystaniu różnych, niekonwencjonalnych technik plastycznych. Działania te dają szansę na budowanie pozytywnego obrazu siebie, poczucia wartości oraz zachęcają do dalszego działania. Pozwalają też na zmniejszenie napięcia i niepokoju.