EEG – Biofeedback to skuteczna, nowoczesna metoda terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jest to skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu.
Metoda EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.

Ta innowacyjna metoda usprawniania pracy mózgu przeznaczona jest dla dzieci:

  • zaburzenia uwagi i nadpobudliwość (ADHD, ADD),
  • trudności w uczeniu się, dysleksja, dysortografia
  • zaburzenia zachowania i emocji, agresja
  • reakcje lękowe, nerwice, trema
  • poprawa wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka)
  • wspomaga m.in. leczenie autyzmu, zespołu Aspergera, zespołu Tourette’a, rehabilitację w mózgowym porażeniu dziecięcym

Terapia jest niezwykle efektywna, a przy tym przyjemna. Dzieci najczęściej uczą się poprzez prezentację sygnału w postaci gry, animacji, filmów. Metoda EEG – Biofeedback opiera się na rejestrowaniu informacji pochodzących z mózgu w postaci różnej częstotliwości fal mózgowych za pomocą umieszczonych na skórze głowy elektrod i wyświetlaniu tych informacji na ekranie komputera. Dziecko posiadając na bieżąco dostęp do informacji zwrotnej na monitorze – może zmieniać wzorzec fal mózgowych, aby osiągnąć z góry ustalony cel. W ten sposób uczy się samoregulacji. Proces ten nazywamy wyuczoną normalizacją wzorców EEG.