Diagnoza psychologiczna to proces poznania drugiego człowieka oparty na wiedzy i metodach psychologicznych. Źródłem informacji o badanej osobie są: rozmowa, obserwacja, wyniki testów psychologicznych, wytwory (np. rysunek), wywiad z osobami z otoczenia (np. z nauczycielem) (za: Słownik psychologii; Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, 2005r.).

Diagnoza psychologiczna prowadzona w NPPP ADA obejmuje:

  • ocenę rozwoju psychoruchowego u dzieci do 3 roku życia;
  • ocenę funkcji poznawczych (między innymi: myślenia, pamięci, percepcji) u dzieci do 10 roku życia;
  • ocenę dojrzałości szkolnej;
  • konsultacje psychologa klinicznego odnośnie zgłaszanych problemów;