Biblioterapia stosowana jest jako jedna z form wspierających proces terapeutyczny. Ma ona przede wszystkim wspomagać socjalizację dziecka – naukę funkcjonowania w środowisku społecznym i pełnienia w nim różnych ról. Biblioterapia pomaga w modelowaniu prawidłowych zachowań, kształtuje wrażliwość i empatię. Ułatwia radzenie sobie z własnymi emocjami. Pozwala na zmniejszenie poziomu stresu i łagodzi agresję.