Do naszej kadry przedszkola należą m.in.:


k_perczynska
Katarzyna Perczyńska – ukończyła studia magisterskie z pedagogiki rewalidacyjnej i studia licencjackie z pedagogiki przedszkolnej z edukacją początkową. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Brała udział w warsztatach Jake’a Greenspana dotyczących metody Floortime. Ukończyła dwa stopnie kursu języka migowego oraz kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi grupę przedszkolną dla dzieci autystycznych, a także pracuje jako terapeuta na zajęciach indywidualnych i grupowych. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Aktualnie bierze udział w Kursie kwalifikacyjnym z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

a_laszkiewicz
Aneta Łaszkiewicz – pedagog specjalny Ukończone studia pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność Integracyjna Edukacja Elementarna, a także studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki na Niepaństwowej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Obecnie podnosi swoje kwalifikacje na kursie kwalifikacyjnym z Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych. W trakcie studiów odbywała liczne praktyki w placówkach integracyjnych oraz w szkole specjalnej, a także była wolontariuszką w przedszkolu integracyjnym. Ukończone kursy i szkolenia:

 • „Pedagogika Marii Montessori w  wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”,
 • „Floortime w pracy z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jak pomóc dzieciom nawiązywac relacje, komunikować się i myśleć
 • Kurs doskonalący pt:”Rozwijanie uzdolnięń dziecka poprzez twórcze działania plastyczne” zorganizowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli ANTIDOTUM
 • Warsztaty „Metodyka Zuchowa” zorganizowane przez Referat Chorągwii Białostockiej ZHP

koncewicz-karda
Katarzyna Koncewicz-Jankowska - pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog terapii ręki. Absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o kierunkach pedagogika integracyjna edukacji elementarnej oraz pedagogika rewalidacyjna. W Centrum Terapii Behawioralnej w Gdańsku ukończyła kurs z Diagnozy i Terapii  Integracji Sensorycznej. Pracowała w Podlaskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” jako nauczyciel-terapeuta. Posiada kwalifikacje do pracy metodą Weroniki Sherborne, przeszkolona z zakresu diagnozy AAC, ukończyła kursy języka migowego, terapii ręki.

 • Ukończenie kursu „Terapia behawioralna osób z autyzmem – szkolenie 3 modułowe
 • ukończenie kursu języka migowego (poziom I i II)
 • ukończenie kursu z zakresu nauki czytania metodą Domana
 • ukończenie warsztatów szkoleniowych nt. „Metoda ruchu rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne”
 • ukończenie szkolenia z „Terapii ręki- usprawniania umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych”
 • uczestnictwo w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy
 • udział w warsztatach „Zabawa inspirująca rozwój”
 • udział w konferencji szkoleniowej Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” Od niepełnosprawności do aktywności
 • uczestnictwo w warsztatach „Seksualność dorosłych osób niepełnosprawnych” prowadzonych przez dr Fornalik
 • uczestnictwo w szkoleniu „Agresja i autoagresja w dzieci i młodzieży”
 • uczestnictwo w szkoleniu wstępnym z Systemu Nauczania Kierowanego
 • uczestnictwo w szkoleniu zakresu diagnozy AAC, kursu I oraz II stopnia prowadzonych przez dr Grycman
 • uczestnictwo w szkoleniu I0  z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC)
 • odbycie stażu z zakresu modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej komunikacji (AAC)
 • instruktor nauki jazdy, kat. B