Fundacja dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Hipoterapia z nadzieją” we współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Ada” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pt. „Wsparcie dzieci z autyzmem i ich rodzin poprzez realizację zajęć terapeutycznych przy aktywnym uczestnictwie rodziców” dofinansowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Dzieci mogą uczestniczyć w jednym z bloków terapeutycznych.

Blok I:

 • zajęcia muzyczno – ruchowe z elementami logo rytmiki (zajęcia grupowe – 6 osób/7 godz.),
 • zajęcia SI integracja sensoryczna (zajęcia indywidualne/8 godz.),
 • komunikacja przez sztukę-techniki plastyczne (zajęcia indywidualne/8 godz.),
 • hipoterapia (zajęcia indywidualne/7 sesji po 30 min).

Blok II:

 • EEG Biofeedback (zajęcia indywidualne/8 godz. na osobę),
 • TUS – trening umiejętności społecznych (zajęcia grupowe-6 osób/7 godz.),
 • diagnoza + zajęcia SI integracja sensoryczna (12 diagnoz + zajęcia indywidualna/3godz.),
 • hipoterapia (zajęcia indywidualne/7 sesji po 30 min.).

Program przewiduje wsparcie rodzicom w formie warsztatów w bloku 4 spotkań po 4 godzin. Zajęcia będą odbywały się w formie zajęć pozalekcyjnych od poniedziałku do soboty (od kwietnia do listopada 2015 roku) w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna „ADA” przy ul. Kalinowa 15A, 15-809 Białystok, a także w Fundacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Hipoterapia z nadzieją”16-010 Sochonie, ul. Sochonie 103.

Zasady rekrutacji:

 • Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 2-15 lat z miasta Białegostoku.
 • Dokumentacja:
 1. Kwestionariusz + opłata (300zł.)
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności (o autyzmie, z. Aspergera, całościowych zaburzeniach rozwoju)
 3. Wybierając blok II – zaświadczenie od neurologa o braku przeciwwskazań do terapii EEG Biofeedback
 • Początek zapisów- 2.03.2015 r.
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (12 miejsc na blok tematyczny).

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr: 530 168 048

Kwestionariusz do pobrania KARTA-ZGŁOSZENIOWA

wschodzacy_Bialystok_projekt