Zespół Specjalistów naszej nowo powstałej Poradni gotowy jest do udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej. Poczucie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby dziecka oraz jego najbliższych, połączone z długoletnim doświadczeniem, pozwoliło nam wypracować rzetelne i skuteczne metody pracy. Kadra pedagogiczna ustawicznie podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Sale i pracownie świeżo odremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt czekają na swoich użytkowników.

Żywo reagując na potrzeby postanowiliśmy uruchomić nowe formy pomocy i terapii. Poradnia organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Proponujemy ilość i rodzaj zajęć dostosowanych do najpilniejszych potrzeb psychoedukacyjnych dziecka zgodnie z wytycznymi zawartymi w przedstawionej opinii oraz współpracę z rodziną dziecka. Rezultaty w postaci pokonywania barier i ograniczeń stanowiących przeszkodę w harmonijnym rozwoju są dla nas najbardziej oczekiwanym efektem.

Praca nad oddziałem przedszkolnym, który w niedługim czasie powstanie na terenie naszej placówki to dowód na to, iż chcemy być wyróżniającą się Poradnią: wciąż mamy otwarte głowy i serca na współpracę i zapotrzebowania naszych klientów.  Nasi specjaliści to ludzie czerpiący swoje doświadczenie z wielu lat pracy w branży,  mający bogaty warsztat i doskonalący swoje metody pracy poprzez systematyczne analizowanie  potrzeb w środowiskach lokalnych. Nasza Poradnia to miejsce gdzie chcemy dać wsparcie Tobie i Twojej rodzinie. Miła i przyjazna atmosfera pomoże Ci nam zaufać. Zapraszamy!

                                                      Dyrektor i współpracownicy.

Przyjaciele poradni:


a_klimek  

Anna Ewa Klimek – psycholog, specjalista psychologii klinicznej, ukończone studia podyplomowe z psychologii klinicznej i wiele szkoleń dotyczących diagnozy zaburzeń rozwojowych u dzieci. Specjalizuje się w diagnozie klinicznej trudności rozwojowych dzieci i młodzieży, np. opóźniony rozwój mowy, zaburzenia z kręgu autystycznego, neuropsychologia dziecięca. Pracowała 15 lat w Ośrodku Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.


 loggo-hipoterapia-300 

Fundacja Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Hipoterapia z nadzieją”

Dorota Doroszko- Lasota i Sławomir Lasota

Sochonie 103