Zespół Specjalistów naszej Poradni gotowy jest do udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej. Poczucie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby dziecka oraz jego najbliższych, połączone z długoletnim doświadczeniem, pozwoliło nam wypracować rzetelne i skuteczne metody pracy. Kadra pedagogiczna ustawicznie podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Sale i pracownie świeżo odremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt czekają na swoich użytkowników.

Do naszej kadry należą m.in.:


e_jarmolajew

Ewa Jarmołajew – dyrektor  poradni.  Pedagog z ponad 20-letnim doświadczeniem w  pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Pracowała także jako dyrektor placówki publicznej w Białymstoku. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i uzyskała tytuł magistra  techniki- specjalność nauczycielska, studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej  Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a także kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki, organizacji i zarządzania oświatą. W Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii  BIOMED we Wrocławiu ukończyła szkolenie z EEG-Biofeedback .


e_zarzecka

Ewa Zarzecka - Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i uzyskała tytuł magistra pedagogiki specjalnej (1983) oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej (1993). Pracowała w poradni dla Dzieci Głuchych i Niedosłyszących jako logopeda oraz w Ośrodku Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym ,,Dać Szansę’’- UDSK, gdzie przez 25 lat prowadziła terapię pedagogiczną z dziećmi (od 0-6 r. ż.) o różnorodnych zaburzeniach rozwojowych, upośledzeniu umysłowym, zespołach genetycznych.